Frost Staff เป็นอุปกรณ์สะกดคำใน ROV ดังนั้นแล้ว Frost Staff มันใช้งานง่ายราคาเท่าไหร่คุณมีเอฟเฟกต์พิเศษหรือคุณสมบัติแฝงบ้างไหม? ลองดูที่หนังสืออุปกรณ์พนักงาน Frost!

พนักงานฟรอสต์

[ชื่ออุปกรณ์] Frost Staff

[ประเภทอุปกรณ์] อุปกรณ์สะกดคำ

[ราคา] 2100

[คุณสมบัติ] + 150 คาถาโจมตีชีวิตสูงสุด +1050

[Passive] ทักษะแช่แข็งเพียงอย่างเดียว: สกิลฮีโร่ช่วยลดความเร็วลง 20% เป็นเวลา 2 วินาที

แท็กที่เกี่ยวข้อง
เรื่องฮิตล่าสุด