Walking Zombie 2 - คำแนะนำเกี่ยวกับสถิติและทักษะ คู่มือนี้จะแสดงให้คุณเห็นว่าสถิติและทักษะแต่ละอย่างทำอะไรพร้อมกับคณิตศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลัง ข้อมูลพื้นฐานและคู่มือทักษะสถิติสถิติสถิติแสดงประสิทธิภาพการรบทั่วไปของคุณเนื่องจากทักษะของคุณหรือผู้เล่นอื่น ๆ ที่คุณใช้งานอยู่ สิ่งใดก็ตามที่เน้นด้วยสีเขียวกำลังถูกยกระดับโดยรายการหรือหนัง
เพิ่มเติม
เรื่องฮิตล่าสุด