Red Dead Redemption 2 - ข้อกำหนดของระบบคอมพิวเตอร์อย่างเป็นทางการ หากคุณต้องการรัน Red Dead Redemption 2 บนพีซีของคุณคุณจะต้องมี GPU ขั้นต่ำของ GTX 770 พร้อมหน่วยความจำอย่างน้อย 2 GB ดูข้อกำหนดทั้งหมดด้านล่าง หมายเหตุ: ข้อกำหนดระบบของพีซีอย่างเป็นทางการของ RDR2 ต้องการพื้นที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ 150GB! ความต้องการขั้นต่ำของระบบ OS: บริการ Windows 7
เพิ่มเติม
เรื่องฮิตล่าสุด