Command & Conquer Remastered Collection - การเพิ่มยูนิต TD คำแนะนำที่ตรงไปตรงมานี้แสดงให้คุณเห็นวิธีการเพิ่มหน่วยลงในค่ายทหารหรือสนามบินของคุณ! แม้ว่านี่จะเป็นคู่มือพื้นฐานขั้นสูง แต่สิ่งนี้จะช่วยแนะนำคุณในการเพิ่มหน่วยเพื่อให้คุณปรับใช้ ทำอย่างไรจึงจะเพิ่มหน่วยการทำตามคำแนะนำของเราเองเนื่องจาก EA จะไม่แนะนำให้มี Nuke Tank นำทาง
Command & Conquer Remastered Collection - อัปโหลด Mod ไปยัง Workshop นี่คือคำแนะนำโดยย่อเกี่ยวกับการจัดรูปแบบที่จำเป็นในการอัปโหลดไปยัง Steam Workshop โดยใช้โปรแกรมอัปโหลดที่จัดเตรียมไว้สำหรับ Command and Conquer Remastered วิธีอัปโหลด Mod to Workshop บทนำนี่เป็นคู่มือฉบับย่อเกี่ยวกับการจัดรูปแบบที่จำเป็นสำหรับการอัปโหลดไปยัง Steam Workshop โดยใช้การอัปโหลดที่ให้ไว้
Command & Conquer Remastered Collection - ข้อผิดพลาดและคำแนะนำในการดีบัก (เริ่มต้นการดัดแปลง) ปัญหาบางอย่างที่ฉันพบขณะพยายามสร้างโซลูชัน CnC แนวทางแก้ไขปัญหาไม่สามารถเปิดรวมไฟล์ 'afxres.h' คุณต้องติดตั้ง Microsoft Foundation Classes สำหรับ C ++ Visual Studio 2017 หรือ 2019 (เห็นได้ชัดว่ารวมถึงรุ่น Express) ฉันจำเป็นต้องเผยแพร่ไฟล์ PDB หรือไม่ ไฟล์ฐานข้อมูลโปรแกรม
Command & Conquer Remastered Collection - ทำอย่างไรจึงจะบรรลุภารกิจ Thunder อันห่างไกล 5 (แคมเปญ Red Alert Soviet) Distant Thunder เป็นภารกิจที่น่ารำคาญไม่ใช่อย่างน้อยเพราะมีปัญหาในการทำงานของ AI ที่ทำให้มันไม่สามารถบรรลุได้ นี่คือสิ่งที่คุณต้องทำ คำแนะนำในการรับภารกิจ 5 ข้อกำหนดที่ซ่อนไว้สคริปต์ภารกิจต้องการให้ MCV ศัตรู (ซึ่งคุณจะเห็นในฐานเริ่มต้น) เพื่อหลบหนีและ
เพิ่มเติม
เรื่องฮิตล่าสุด