Brick Rigs - คู่มือการตรวจจับควันปืนที่สมจริง คำแนะนำนี้จะบอกคุณพื้นฐานเกี่ยวกับการทำควันปืนเมื่อคุณยิงไม่ใช่เมื่อคุณคลิก ความรู้ที่ต้องการ: มีความเข้าใจในการทำให้ปืนหดตัวและติดตั้งเซ็นเซอร์พร็อกซี่เครื่องตรวจจับปืนจริงควันความคิดหลักเฉพาะสำหรับรถถังที่มีปืนที่รื้อฟื้น โดยทั่วไปการประชุมเชิงปฏิบัติการมากที่สุด
เพิ่มเติม
เรื่องฮิตล่าสุด