Griftlands - คู่มือความรู้พื้นฐาน Guide to Basics Introduction คู่มือนี้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการเล่นเกมอย่างถูกต้องวิธีการบรรลุระดับศักดิ์ศรีครั้งแรกและการปลดล็อคโหมดการทะเลาะวิวาทและการโกงในกรอบเวลาที่เรียบร้อยคู่มือนี้ทำขึ้นสำหรับผู้ที่รู้วิธีการเล่นเกม กลไกพื้นฐานของเกมทำงานได้ แต่ไม่ต้อง
เพิ่มเติม
เรื่องฮิตล่าสุด